Homepagina

Relatietherapie

Haptotherapie

Zwangerschaps Begeleiding

Massage

Zwangertherapie
Contact en adres
Profiel
Kosten en vergoedingen

HAPTOTHERAPIE

Logo Haptotherapie

Binnen de haptotherapie worden klachten en/of problemen behandeld die voortkomen uit een gevoelsmatige of emotionele oorzaak.
Het is een lichaamsgerichte therapie: het gaat om voelen en ervaren. De haptotherapie richt zich op heel de mens.
Dat wil niet zeggen dat het zweverig is. Bij de eerste afspraak wordt kennis gemaakt. We proberen vanuit het gesprek te komen tot de gevoelsmatige hulpvraag. Vervolgens maken we gebruik van lichaamsgerichte oefeningen en de aanraking. De voorwaarde voor de aanraking is, dat de cliënt zich veilig voelt. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt en na een aantal sessies zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

De directe aanraking wordt ook gebruikt om bepaalde problemen en blokkades voelbaar te maken, zodat deze opgelost kunnen worden. Hierbij gaat het in eerste instantie om bewustwording.

De balans tussen gevoel en verstand raakt verstoord, wanneer we binnen deze maatschappij vooral worden aangesproken op onze rationaliteit. Het gevoel dreigt dan in de verdrukking te komen. Bij kinderen vinden we het heel vanzelfsprekend om ze aan te raken. We geven ze een aai over de bol, of nemen ze op schoot om ze te troosten. Ook bij volwassenen is er de behoefte ( niet altijd bewust) om aan te raken en geraakt te worden. We geven elkaar een hand bij de ontmoeting of slaan een arm om iemand heen bij verdriet. Soms kan het juist nodig zijn, om te leren omgaan met lichamelijk contact. Bij haptotherapie wordt je gestimuleerd contact te maken met je eigen gevoel. Daardoor kunnen verstand en gevoel weer meer in balans komen, waardoor meer veerkracht ontstaat.

Haptotherapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed in het aanvullende deel van uw zorgverzekering . Deze kunt u opzoeken via: www.haptotherapeuten-vvh.nl en ga vervolgens naar vergoedingen haptotherapie.
Haptotherapie is gebaseerd op de haptonomische principes. Haptonomie komt vanuit het Grieks en is afgeleid van hapsis: betekent tast en nomos: wet of regel. Tast en gevoel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Haptonomie is de algemene benaming. Als GZ-haptotherapeut heb je een 4(5) jarige post-HBO opleiding gevolgd en moet je voldoen aan de nascholing.

Wanneer is haptotherapie iets voor jou:


Mogelijke klachten/problemen zijn:

Bij relatieproblemen kan haptotherapie helderheid geven in het gevoel: Hoe zit dat met je eigen gevoel en wat voor gevoel heb je voor de ander. Hoe is je positie en hoe ga je met elkaar om.
Problemen rondom intimiteit en nabijheid.
Allerlei klachten en problemen in de lichamelijkheid: o.a. na incest, mishandeling, maar ook te zien bij eetverslaving.
Klachten en problemen ten gevolge van rouwverwerking bijvoorbeeld na een trauma, bij scheiding of overlijden.
Problemen met overgang van de ene levensfase naar de andere: bv. midlifecrisis, overgang.
Ook de pubertijd en jonge volwassenheid: op eigen benen gaan staan, je eigen richting en positie bepalen.

Voor haptotherapie is geen verwijzing nodig. Haptotherapie is ook heel geschikt als aanvullende therapie b.v. naast maatschappelijk werk, psychologische hulpverlening en fysiotherapie. Haptotherapie zit ( meestal) niet onder dezelfde vergoeding bij de zorgverzekeraar.

De haptotherapie richt zich op heel de mens: er wordt geprobeerd "achter" de klacht/het probleem te kijken.